I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Тези общи условия регламентират реда, по който електронен магазин нa уеб адрес www.sleep-on.eu приема поръчки и осъществява доставки.

2. По смисъла на настоящите Общи условия:

а) електронен магазин означава уеб сайт на уеб адрес www.sleep-on.eu.

б) «стока» означава продукт, собственост на търговеца.Всяка стока се обозначава с основните си характеристики и с продажна цена.

в)«клиент» означава всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка за закупуване на стоки от търговеца , чрез електронния магазин.

3. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уеб сайт www.sleep-on.eu се счита, че клиентът, както и всеки посетител на уеб сайта, е съгласен с настоящите Общи условия. В случай ,че не е съгласен с настоящите Общи условия, клиентът няма право да прави поръчки от електронния магазин.

4. Настоящите Общи условия влизат в сила от 03.01.2016 г. Търговецът си запазва правото по всяко време да променя настоящите Общи условия, като публикува своевременно промените на уебсайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.


II. ПОРЪЧКА

1. Поръчката на стоки от електронния магазин не е обвързана с регистрация на клиента и създаване на клиентски профил.

2. (1) При поръчката клиентът е длъжен да предостави верни и пълни данни, необходими за надлежното й изпълнение:

– за физически лица: име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;

– за юридически лица: фирма, ЕИК , МОЛ, телефон, адрес и e-mail.

Предоставените от клиента данни ще бъдат използвани ,от страна на търговеца, само за нуждите на надлежното изпълнение на поръчката.

(2) Условие за въвеждането на поръчката е клиентът да потвърди съгласието си с настоящите Общи условия с натискането на съответния бутон.

(3) Поръчката се счита за завършена с натискането на бутон „Потвърди“.

3. След въвеждането на поръчката, клиентът получава e-mail, с който търговецът потвърждава получаването на поръчката.


III. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. (1) Поръчката за покупка се приема от търговеца ,чрез изпращане на електронно съобщение на e-mail адреса на клиента, със съдържание: данни за търговеца, данни за стоката, продажна цена, транспортни разходи за доставката, избрания от клиента начин на плащане, данните за клиента и адреса за доставка.

(2) Приемането на поръчката се извършва от търговеца след проверка на наличността на поръчаната стока, но не по-късно от 18.00 часа на работния ден, следващ този, в който поръчката е постъпила при търговеца.

(3) С приемането на поръчката се счита, че е сключен договор за доставка между клиента като купувач и търговеца – като продавач.

2. (1) Търговецът може да не приеме направена поръчка в следните хипотези:

при недостатъчна наличност на поръчаната стока;

в случай, че две или повече предходни поръчки, направени от същия клиент, са завършили без успех, независимо от причината за неуспеха.

(2) Търговецът не дължи, каквото и да било обезщетение или друга санкция, в случай, че не приеме поръчка от клиент.

(3) Ако клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, и не приеме самата поръчка, търговецът се задължава да върне на клиента платената ,от същия ,сума в срок от 5 работни дни, считано от изтичането на срока по т.1 (2) по-горе.


IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

1. Всички цени в електронния магазин са в лева с включено ДДС . Цената за доставката се посочва отделно от цената на стоката.

2. Потребителят може да извърши плащане на закупените от него стоки по някой от следните начини:

  • Чрез наложен платеж – заплащане в брой при доставката. Заплащате стойността на закупените от Вас продукти на куриера при получаването на стоката, ĸaĸтo и тaĸca "Haлoжeн плaтeж и зacтpaxoвĸa", в paзмep oт 3.00 % oт cyмaтa нa пopъчĸaтa нa нaшия дocтaвчиĸ или нa ĸypиepa, пpи дocтaвĸa нa пpoдyĸтa дo пocoчeният oт Bac aдpec. Тези такси се изискват от доставящия куриер .
  • Заплащане ,чрез карта - online . Клиентът с извършване на плащането, чрез системата БОРИКА заявява съгласието си за авансово плащане на стоките.
  • Заплащане по банков път  - чрез превод /платежно нареждане . Клиентът с извършване на плащането, по банков път - чрез превод заявява съгласието си за авансово плащане на стоките.


V. ДОСТАВКА

1. (1) Доставката се извършва от търговеца лично или чрез куриерски фирми в следните срокове: доставка в България – не по-късно от пет работни дни след деня, в който търговецът е приел поръчката по реда на раздел III, т.1 (3).

(2) Доставки извън пределите на Република България могат да бъдат извършени само въз основа на индивидуално договаряне – моля, свържете се с нас на e-mail info@sleep-on.eu

(3) В случай че клиентът не бъде намерен на посочения от него адрес за доставка, или адресът му е непълен или неточен или не бъдат създадени съответни условия за доставка след повече от два опита за доставка:

в случай че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката се съхранява в офис на куриерската фирма за срок от 7 дни, като търговецът уведомява клиента на посочения от същия e-mail за срока на съхранението и за офиса на куриерската фирма.В случай ,че клиентът не получи стоката и в срока по предходното изречение, търговецът се освобождава от задължението си за доставка. Търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума, намалена с извършените от търговеца разходи по доставката, в срок от 10 работни дни, считано от изтичането на срока по изречение първо.

в случай че клиентът не е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката незабавно се връща обратно на търговеца, който се освобождава от задължението си за доставка.

2. (1) Клиентът има право да откаже да получи доставената стока само в следните хипотези:

пратката съдържа стоки, различни по вид и/или количество от поръчаните от клиента;

стоката е повредена при транспортирането й по начин, който пречи на употребата й по предназначение;

стоката е доставена не по вина на клиента след изтичане на сроковете по р.V, т.1 (1).

(2) Клиентът уведомява търговеца за отказа да получи доставената стока най-късно в деня, следващ деня на отказа.

(3) В случай ,че клиентът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, търговецът се задължава да върне на клиента платената от същия сума в срок от 5 работни дни, считано от уведомлението за основателен отказ.


VI. ОТКАЗ НА КЛИЕНТА ОТ ДОГОВОРА / ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ

Важно: Ако продуктът отговаря на описанието, но има технически проблем, моля, следвайте стъпките, описани в „Гаранционни условия“. Ако сте получили продукт, който не съответства на описанието, или сте получили грешен продукт, моля, свържете се с търговеца на email: info@sleep-on.eu  или тел. 0888 000 239.

Ако сте получили функциониращ продукт, отговарящ на описанието, но желаете да се възползвате от правото си да го върнете в рамките на 14 дни - ,без да е ползван , без да има следи от каквото и да е третиране , монтиране/демонтиране  и без да е нарушена целостта на опаковката му, без да е ползван и да е във въда в който е получен , моля, следвайте стъпките по-долу.

1.(1) Изпратете следните данни на email :  info@sleep-on.eu:

- Номер на поръчка

- Дата на получаване на продукта

- Имена на клиент

- Телефон за връзка

- Тип и номер на платежния документ (касова бележка, фактура, разписка от куриер за пощенски паричен превод)

- При желание от Ваша страна, можете да посочите причина за връщане

(2) След изпращането на данните, представител на  Sleep-ON ще се свърже с Вас.

(3) Ако желаете да се свържете с представител на Sleep-ON  по телефона, номерът за връзка е 0888 000 239.

(4) След потвърждение от Sleep-ON  и уточняване на адреса за получаване на пратката , може да изпратите продукта  без наложен платеж .

Моля, имайте предвид, че транспортните разходи за връщане на продукта са за  сметка на клиента .


2.Полезна информация:

(1)Потребителят има право, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай Sleep-ON  ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.

(2)Потребителят е длъжен да съхранява получените от Sleep-ON  стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид,за възглавниците  - важи задължително условие  да не са използвани и  да не е нарушена целостта на опаковката им. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.

(3) В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на търговеца и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на Sleep-ON .

(4) При връщане на закупена стока по желание на клиента съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента.

(5) Ако установите при самото получаване на стока, че тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране, или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай, моля, незабавно се свържете с нас и/или откажете да приемете стоката. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията може да се счете за недействителна.


VII .ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ / ГАРАНЦИОНЕН СРОК

1. (1) Продуктите, предлагани от Sleep-ON , за които е приложимо, ползват гаранция от месеца, съгласно българското законодателство и търговската политика на производителя.

Всяка стока, на която е указан срок на гаранция се изпраща на клиента с гаранционна карта, издадена от Sleep-ON  или оригинална гаранционна карта на производителя, в която са упоменати:

 - адрес и телефон на оторизираните сервизи

 - гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители

 - гаранционен срок на закупената стока.

(2) При повреда на продукт с гаранционна карта на Sleep-ON  в рамките на гаранционния срок, продуктът се изпраща (или занася) до офиса на Sleep-ON . След отстраняване на повредата продуктът се връща на клиента за сметка на Sleep-ON. Връщането се осъществява посредством куриер.

(3) За продукти с гаранционна карта от производителя са валидни гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове се приемат единствено продукти с оригинални гаранционни карти, с които е получен продуктът. Освен гаранционната карта се изисква валиден платежен документ, за да бъде призната гаранцията.

Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.

За допълнителна информация можете да се свържете с търговеца на тел. 0888 000 239 или e-mail: info@sleep-on.eu

2.Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката, удостоверена с фактура (касова бележка) и е валиден при попълнена гаранционна карта с печат и

подпис. Непопълнени гаранционни карти не се приемат!

С цел да се избегнат всякакви недоразумения, моля прочетете внимателно условията преди да се свържете с нас!

3. Гаранционни условия:

Sleep-ON отговаря за липсата на съответствие на закупения продукт с договора за продажба съгласно ЗЗП. Гаранцията е валидна, само ако закупеният продукт е използван и поддържан съгласно условията за съхранение и употреба, приложени към настоящите гаранционни условия. Когато се предявява рекламация, трябва да се представи гаранционната карта и оригиналната фактура и/ или касовата бележка като доказателство за покупката.

4. Гаранцията е валидна в следните случаи:

 - несъответствие на размерите на закупения продукт с отбелязаните на индивидуалния етикет, когато отклонението в ширина, дължина или височина надвишава два сантиметра;

 - несъответствие на закупения продукт, проявило се по време на неговата експлоатация в рамките на гаранционния период, изразяващо се в необратима еластична деформация на ядрото във височина повече от 12% от височината на ядрото;

- деформация на подматрачната рамка, това важи и при еднолицевите матраци; 

С ползването на нашите гаранционни условия , започналият при покупката гаранционен период ,не се прекъсва ,с изключение на времето, необходимо за постигане на споразумение или извършване на евентуална поправка на матрака, като това не води до удължаване на гаранционния срок.

Продуктът се поправя или заменя в рамките на 30 календарни дни след писмено потвърждение от страна на клиента за предложения начин на удовлетворяване на рекламацията.

5. Гаранцията не е валидна в следните случаи:

 - дефекти, причинени от неправилното използване на закупения продукт, без да се спазват условията, отбелязани в гаранционната карта и инструкциите за употреба;

 - технологично отклонение във височината на ядрото по-малко или равно на 12%, нормални промени в твърдостта на матрака или характеристиките на продукта, причинени при обикновената му, всекидневна употреба, които не оказват влияние на свойствата му и не го правят негоден за обичайната употреба на стоки от съответния вид;

 - гаранцията НЕ важи за калъфите , защото се третират по различен начин от различните клиенти;

- гаранцията НЕ важи за миризма и миризмата на латекс, мемори и виско - не е повод за рекламация;

- гаранцията НЕ важи за това, че продуктът не е удобен, поради несъобразена твърдост или размер , от страна на клиента;

- предявени рекламации за матраци, при които не са използвани подматрачни рамки, ще се считат за невалидни;

 - експлоатационна деформация на текстила (скъсани конци на капитонажа или борда, петна по текстила, изместване на борда и др.);

 - дефекти, възникнали вследствие на външно влияние и механични повреди (скъсване, срязване, изгаряне, продупчване и др.);

 - дефекти, възникнали поради сгъване/ прегъване на закупения продукт (матрак, възглавница , топ) неправилно транспортиране;

 - упражняване на силен натиск; скачане върху продуктите :матрак, рамка, възглавница , табла, спалня;

 - поставяне на матрака върху пружина или друга непредназначена за целта плоскост, както и продължително неправилно складиране на продуктите;

 - замърсяване от плесенни петна (мухъл) вследствие на повишена и неестествена влажност в помещението;

 - почистване на продукта с абразивни или неподходящи за целта химически препарати;

 - увреждане на продукта в резултат на лоша поддръжка, немарлива употреба или по друг начин, както и повреди, причинени от домашни любимци;

 - опит за поправка от неоторизирани лица;

 - когато клиентът не е в състояние да предостави документи за покупката – касов бон/ фактура и гаранционна карта с подпис и печат. Гаранцията отпада и при опит за поправка или промени във фактурата и / или гаранционната карта.

- гаранцията не покрива дефекти , причинени от грешно използване на матрака или рамката(възглавницата , таблата ,спалните), използване на сила ; неестествени условия на замърсяване и влага.

(1) ЕВРОПЛАСТ ЕООД си запазва правото да изпрати свой представител на място за констатиране състоянието на рекламирания продукт.

(2)  Разопакован ПРОДУКТ (матрак, рамка, възглавница..) със сгрешен по вина на клиента модел или размер НЕ подлежи на подмяна.

(3) ЕВРОПЛАСТ ЕООД не поема отговорности или препоръки към физическо и здравословно състояние.


С осъществяване на покупката Потребителят приема и се съгласява с настоящите УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, както и с УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ, които са му предоставени. Моля, пазете Вашата гаранционна карта! Тя не подлежи на преиздаване!


Гаранция – 2 години за подматрачните рамки модел ЕВРО ЛУКС, Лукс с механизъм, Лукс с метални крака ,ЕВРО ЛУКС с дървени крака, ЕВРО ФЛЕКС , ЕВРО ФЛЕКС с механизъм, ЕВРО ФЛЕКС с метални крака , ЕВРО ФЛЕКС с дървени крака, ЕВРО ЛУКС+115 кг ПОДСИЛЕНА ,  ЕВРО ЛУКС+115 кг ПОДСИЛЕНА  с механизъм,  ЕВРО ЛУКС+115 кг ПОДСИЛЕНА  с метални крака,  ЕВРО ЛУКС+115 кг ПОДСИЛЕНА  с дървени крака

Гаранция – 5 години за ядрата на еднолицевите матраци ,2 години за рамката

Гаранция – 5 години за МАТРАЦИТЕ ЛАТЕКС модели :  Корал, Корал 7 зони, Бебе и Бебе Кокос.

Гаранция – 10 години за МАТРАЦИТЕ ЛАТЕКС модели:  Air Air Latex, Мемори Лукс, Мемори Голд, Блек Лейбъл, Лукс, Кокос и Стандарт.


VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. (1) Търговецът полага грижа информацията ,в електронния магазин, да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

(2) Търговецът не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола търговеца. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за недоработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и/или в предоставянето на услуги извън контрола на търговеца.

(3) Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.